20 kwietnia 2016 roku


Szanowni Państwo,

Z radością chciałbym Państwa poinformować o naszym kolejnym wspólnym sukcesie środowiskowym, którego byliście Państwo współautorami. Od 19 do 21 kwietnia br. Wydział Informatyki był centrum IT w Szczecinie. Kolejno odbywały się Ogólnopolski Konkurs Informatyczny PING, konferencja r@bbIT oraz sesja specjalna z udziałem profesora Andy Hoppera. Wszystkie te wydarzenia odbywały się pod wspólnym szyldem r@bbIT’2016.

R@bbIT’2016 zgromadził w tym roku w ciągu 3 dni 32 wystawców i ponad 3000 zwiedzających i uczestników (przedstawicieli firm, administracji, studentów kilku wydziałów i uczniów z 12 szkół średnich, również spoza Szczecina). W najważniejszym dniu, 20 kwietnia odbyły się Targi Pracy z Państwa udziałem. Zainteresowanie naszych studentów (a także studentów z innych wydziałów) zdecydowanie przerosło dotychczasowe wskaźniki. Podsumowując Państwa oceny liczby przeprowadzonych rozmów naliczyliśmy ich ok. 2000. Uczestnicy byli pod dużym wrażeniem bogatej oferty praktyk, staży i zatrudnienia przygotowanej przez firmy. Konferencję zakończył wykład otwarty „Perspektywy dla innowacji” gościa specjalnego – wybitego informatyka i wizjonera profesora Andy Hoppera, dyrektora Wydziału Informatyki Uniwersytetu w Cambridge.

Dziękujemy Państwu za wspólną promocję branży IT w Szczecinie, promocję Miasta, naszego Wydziału i Uczelni. Mam nadzieję, że razem przyczyniamy się do rozwoju branży, wypełniamy luki na rynku pracy i zapewniamy rozwój naszego miasta i regionu. Jeszcze raz gratulujemy i serdecznie dziękujemy.


Dziekan Wydziału Informatyki
prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński
wraz z Zespołem


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do udziału w trzeciej edycji konferencji r@bbIT organizowanej przez Wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. R@bbIT w 2016 roku to szereg wydarzeń, które mają inspirować do podejmowania wspólnych działań pomiędzy biznesem i uczelnią w zakresie IT, a także wskazywać młodym ludziom kierunki rozwoju. Hasłem przewodnim kolejnej edycji jest „Inspiration. Innovation.Impact”.

W ramach konferencji r@bbIT 20 kwietnia 2016 roku odbędą się Targi Pracy IT, prelekcje techniczne, pokazy technologii oraz prezentacja potencjału badawczego i laboratoriów Wydziału Informatyki ZUT. To kluczowy dzień konferencji, podczas którego najważniejsze będzie budowanie relacji i nawiązywanie kontaktów na różnych płaszczyznach pomiędzy biznesem IT i środowiskiem akademickim. To dzień, podczas którego nie powinno Państwa zabraknąć na Wydziale Informatyki. Wydarzeniami towarzyszącymi będą między innymi finał Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego PING dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (19.04.2016), Krajowa Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki (20 i 21.04.2016) oraz bal Wydziału Informatyki RESET (20.04.2016).

Każda z poprzednich edycji wydarzenia gromadziła ponad 3000 uczestników. Największą grupę stanowili studenci i absolwenci kierunków IT oraz pokrewnych, a także uczniowie klas maturalnych liceów i techników informatycznych.

Dziekan Wydziału Informatyki
prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński