Kontakt

Najszybciej skontaktujesz się z nami poprzez:

e-mail: rabbit@zut.edu.pl
tel. +48 91 449 56 07

_________________

Agnieszka Olejnik-Krugły  – przewodnicząca komitetu organizacyjnego konferencji r@bbIT

tel. kom.: +48 609 971 555
e-mail: aolejnik@zut.edu.pl

Anna Barcz – pełnomocnik Dziekana ds. praktyk i współpracy z otoczeniem

tel.: +48 91 449 55 84
e-mail: abarcz@zut.edu.pl